kompleksowa opieka medyczna

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

nowoczesne rozwiązania

dla całej rodziny


Regulamin Vilax

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vilax udziela świadczeń medycznych komercyjnych (wizyty prywatne) oraz w ramach NFZ w trybie planowanym, jako kontynuacja rozpoczętego leczenia oraz pacjentom rozpoczynającym leczenie po wpisaniu na listę oczekujących.

Na listę oczekujących (NFZ) wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

Wizyta Pierwszorazowa (NFZ):
Sposob zapisu: Osobiste zgłoszenie pacjenta lub za pośrednictwem osób trzecich w NSZOZ Vilax.
Wymagane dokumenty: Skierowanie, dowód osobisty.

Wizyta Kontrolna (NFZ):
Sposob zapisu: Osobiste zgłoszenie pacjenta lub za pośrednictwem osób trzecich w NSZOZ Vilax, telefonicznie.
Wymagane dokumenty: Skierowanie (w przypadku upłynięcia 2 lat od ostatniej wizyty), dowód osobisty.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje informację o wyznaczonym terminie wykonywania świadczenia(porady).

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można był przewidzieć w chwili ustalenia terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu z listy oczekujących, NSZOZ Vilax poinformuje o tym fakcie pacjenta ( telefonicznie lub sms) podając nowy termin porady. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła wizytę lekarską, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawic z powodów osobistych ( np. urlop, pobyt w sanatorium) lub medycznych(konieczność wykonania innych procedur, szczepieńlub choroby) NSZOZ Vilax dokona zmiany planowego udzielenia świadczenia.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia NSZOZ Vilax w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie .

Informację niniejszą podano do wiadomości na podstawie 11 ust.4 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej( Dz. U.2008 nr 81 poz 484).

Informacja dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności (NFZ)

Od dnia 1 lipca 2018 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W sytuacji braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia pacjentowi zostanie wyznaczony termin wizyty w innym, możliwie najkrótszym czasie.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapisywane są na wizyty do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać ze świadczeń poza kolejnością, tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego przysługującego jej uprawnienie, czyli orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Agnieszka Pachciarz
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Informacja o odmowie leczenia

Zgodnie z art. 38. ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma prawo do odmowy podjęcia leczenia i odstąpienia leczenia w przypadku agresywnego, obraźliwego zachowania wobec lekarza, uporczywego niestosowania się do zaleceń, jak również w sytuacji negatywnych relacji lekarz-pacjent (utrata zaufania na skutek konfliktu) czy osób trzecich(agresja ze strony rodziny pacjenta).Rejestracja

Prosimy o dokonywanie rejestracji dzwoniąc pod numer:

+48 61 894 96 87

Czy wiesz, że...

Specjalistyczne Centrum Medyczne Vilax to Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej zapewniający kompleksową opiekę medyczną.

W naszej Poradni znajduje się także Zakład Optyczny.

Współpracujemy także z Centrum Laserowym przy ul. Matejki 7/1 w Poznaniu oraz kliniką Laser-Lens z Oddziałem okulistycznym w Gnieźnie.

Oferujemy usługi medyczne zarówno refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i prywatnie - szczegóły dotyczące usług i cen znajdą Państwo w dziale Poradnie.